About the Authors

Ovcharov А.О.E-mail: anton19742006@yandex.ru

N.T. Lobachevski Nizhniy Novgorod State University, Nizhniy Novgorod, Russia

Articles in journal:

 

Archive

   2022      2021      2020      2019   
   2018      2017      2016      2015      2014   

Архив журнала за 2014-2000 гг.