Index of Authors


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

S

Sa   Sc   Se   Sh   Si   Sk   Sl   Sm   So   Sp   St   Su   Sv   Sz   

Sabitova G.V.  8-2014 |
Sadokhin A.P.  1-2016 |
Sadykova G.F.  7-2018 | 1-2020 |
Sadykova Kh.N.  9-2019 | 3-2020 | 12-2020 |
Safin F.G.  11-2015 |
Safiullina F.R.  4-2014 |
Safonova M.A.  7-2016 | 11-2021 |
Safronov E.E.  4-2021 |
Sagdieva E.A.  3-2017 |
Saiko E.A.  5-2014 |
Sailaubekkyzy A.  7-2019 |
Sakaeva М.М.  4-2016 |
Sakevich V.I.  11-2019 | 9-2021 |
Saks М.  6-2020 |
Salmina A.A.  12-2019 |
Salnikova D.V  5-2016 |
Salomatina E.V.  9-2016 |
Salygin V.I.  10-2015 |
Samardzic O.  4-2017 |
Samoilova V.А.  8-2016 | 7-2017 | 11-2017 | 4-2018 | 1-2019 | 7-2019 | 12-2020 | 5-2021 |
Sanina A.G.  12-2014 | 5-2016 |
Santos B. de Sousa  9-2017 |
Sapryka V.А.  8-2016 |
Sapunov M.B.  9-2017 |
Saralieva Z.H-M.  3-2018 |
Sargsyan Sh.A.  7-2017 |
Sarovic R.  4-2017 |
Sar’yan W.K.  9-2016 |
Sasaki M.   2-2014 |
Satyr’ T.S.  8-2016 |
Savage M.  3-2016 |
Savchenko I.A.  2-2021 |
Savchenko T.N.  11-2017 |
Saveleva Zh.V.  9-2019 |
Saveliev Yu.B.  10-2015 |
Savenkov A.N.  3-2019 |
Savenkov А.I.  9-2016 |
Savin S.D.  4-2018 |
Savina E.A.  2-2021 |
Savinkov V.I.  9-2016 | 11-2018 |
Savinskaya O.B.  11-2014 | 1-2014 | 8-2016 | 3-2018 |
Sazykina O.A.  8-2016 |
Scholkova T.V.  7-2020 |
Schulz V.L.  1-2015 | 6-2016 | 11-2017 | 12-2018 | 10-2019 | 2-2021 |
Schwinn T.  1-2018 | 6-2020 |
Sedova N.N.  11-2015 | 12-2015 |
Sedykh O.G.  11-2021 |
Seidumanov S.T.  7-2020 |
Sekicki-Pavlenko O.O.  8-2021 |
Seleznyova A.V.  10-2018 |
Selivanov A.I.  4-2015 |
Selivanova Z.K.  5-2017 | 3-2018 |
Seliverstova N.А.  1-2015 | 3-2020 |
Semenov A.V.  11-2018 | 12-2019 |
Semenov E.V.  3-2021 | 8-2021 |
Semenov M.Yu.  1-2021 | 1-2021 |
Semenov V.E.  12-2014 |
Semenova V.V.  6-2016 | 5-2021 |
Sen’ko O.V.  9-2015 |
Serezhkina Е.V.  1-2015 | 5-2019 |
Sergeev D.V.  7-2016 | 2-2020 |
Sergeev V.S.  7-2019 |
Serikzhanova S.S.  2-2019 |
Sevek R.M.  9-2016 |
Sevek V.K.  9-2016 |
Shabalina O.A.  4-2016 |
Shabanova M.A.  3-2015 | 12-2016 | 8-2017 | 6-2019 | 11-2020 | 12-2020 | 8-2021 |
Shabashev V.A.  9-2016 |
Shabatura L.N.  1-2017 |
Shabayev Yu.P.  8-2015 | 1-2016 |
Shabunova A.A.  2-2015 | 8-2015 | 3-2017 |
Shadzhe A.Yu.  3-2015 |
Shafranov-Кutsev G.F.  1-2015 | 9-2016 | 9-2017 | 8-2018 | 4-2020 |
Shamsutdinova N.K.  12-2020 |
Shapovalova I.S.  4-2015 | 3-2017 |
Sharipova R.Kh.  3-2014 |
Sharkov F.I.  12-2016 |
Sharonova S.A.  12-2019 |
Sharov V.V.  4-2017 |
Sharova Е.N.  5-2015 |
Sharygina E.S.  11-2016 |
Shashkova Ja.Ju.  6-2017 |
Shatkin M.A.  4-2019 | 1-2020 |
Shaukenova Z.К.  6-2015 | 8-2014 | 7-2020 |
Shavyrina I.V.  3-2019 | 6-2020 |
Shcetkina I.А.  4-2016 |
Shcheblanova V.V.  10-2018 | 8-2020 |
Shcheglova D.V.  2-2020 |
Shchelkin A.G.  2-2017 | 11-2019 |
Shchemeleva I.I.  4-2019 |
Shchepan’ski M.S.  2-2014 |
Shcherbakova L.N.  9-2016 |
Shcherbina V.V.  6-2015 | 8-2015 | 7-2014 | 4-2016 | 10-2017 | 11-2019 | 5-2020 | 3-2021 | 9-2021 |
Shchliz A.  2-2014 |
Shchukina N.P.  10-2015 | 5-2018 | 11-2020 |
Shelekhov А.М.  10-2014 |
Sheller M.  7-2016 |
Shelomentsev A.G.  10-2017 |
Sheregi F.E.  11-2014 | 1-2016 | 11-2017 | 5-2021 |
Shestopal Ye.B.  5-2014 | 5-2016 | 10-2018 |
Shevchenko D.A.  5-2014 |
Shevchenko I.O.  3-2015 | 9-2019 |
Shevchenko P.V.  2-2015 | 6-2019 | 9-2019 |
Shevchuk A.V.  1-2017 |
Shevel P.P.  2-2017 |
Shields P.M.  10-2019 | 11-2019 |
Shilkina N.E.  3-2016 | 10-2016 | 3-2020 |
Shilov V.V.  4-2019 |
Shimanskaya O.K.  6-2016 |
Shinkevich V.E.  2-2018 |
Shipilov A.V.  8-2020 |
Shipunova T.V.  12-2014 | 6-2016 |
Shirokalova G.S.  3-2015 | 6-2016 | 6-2017 | 5-2018 | 10-2019 | 9-2020 | 5-2021 |
Shirokanova A.A.  12-2020 |
Shirokova O.V.  5-2014 |
Shishkin S.V.  5-2019 |
Shishkina E.A.  8-2014 | 12-2016 |
Shishkina E.V.  5-2021 |
Shishova Zh.A.  5-2014 |
Shkaratan O.I.  8-2014 | 12-2015 | 12-2016 | 1-2019 | 3-2020 |
Shkurko Yu.S.  8-2017 | 9-2018 | 12-2018 |
Shlakov A.V.  8-2017 |
Shmankevich T.Yu.  9-2016 |
Shmelev B.A.  10-2021 |
Shmerlina I.A.  10-2017 | 10-2019 | 1-2021 | 9-2021 |
Shopulatov A.N.  1-2020 |
Shovina Е.N.  7-2015 |
Shpak L.L.  6-2016 |
Shpakovskaya E.Y.  11-2016 |
Shpakovskaya L.L.  2-2020 |
Shpilev D.A.  8-2020 |
Shtompel L.A.  7-2020 |
Shtompel O.M.  7-2020 |
Shub M.L.  7-2017 | 4-2019 | 2-2021 |
Shubat O.M.  4-2014 | 7-2017 |
Shuklina E.A.  2-2015 | 11-2017 |
Shulgin S.G.  3-2017 | 9-2021 |
Shults E.E.  4-2014 | 6-2018 | 10-2019 |
Shumkova V.А.  8-2017 |
Sidenko O.A.  2-2020 |
Siegmunt O.  4-2015 |
Sigova S.V.  4-2015 |
Sikevich Z.V.  3-2016 | 7-2017 | 6-2021 |
Silin A.N.  4-2018 |
Silverman D.  8-2019 |
Simonova E.V.  7-2015 | 12-2018 |
Simonova O.A.  4-2018 | 4-2020 |
Simonyan R.Kh.  12-2015 | 5-2016 | 4-2018 | 6-2019 | 4-2020 | 8-2021 |
Sineczkij S.B.  7-2017 |
Sinelnikov A.B.  10-2017 | 1-2019 | 5-2021 | 10-2021 |
Sinyutin M.V.  1-2020 | 7-2020 | 7-2021 |
Sitkovsky A.L.  2-2021 |
Sitnikova S.V.  3-2020 | 7-2021 |
Sivirinov B.S.  5-2018 |
Sivoplyasova S.Yu.*  2-2020 |
Sizova I.L.  4-2014 | 3-2016 |
Skachkova L. S.  9-2018 |
Sklair L.  11-2016 | 6-2018 |
Skobelina N.A.  4-2017 | 3-2019 |
Skokova Y.A.  10-2015 | 3-2014 |
Skougarevskiy D.A.  1-2016 |
Skvortsov M.V.  8-2018 |
Skvortsov N.G.  11-2016 | 8-2017 | 7-2018 | 3-2020 | 6-2021 |
Slavin B.F.  5-2018 |
Sleptsov A.N.  7-2020 |
Sljukic S.  2-2016 |
Sljykic M.  2-2016 |
Smirnov A.I.  5-2014 | 12-2015 | 1-2016 | 1-2017 | 6-2018 | 8-2019 | 4-2020 | 9-2020 | 11-2021 |
Smirnov A.M.  9-2015 | 6-2017 | 8-2018 | 12-2020 |
Smirnov P.I.  3-2017 | 5-2021 |
Smirnov R.G.  4-2020 | 9-2021 |
Smirnov V.A.   3-2014 | 2-2016 | 9-2020 |
Smirnov М.Yu.  8-2014 | 5-2017 |
Smirnova A.G.  7-2021 |
Smirnova A.N.  6-2017 |
Smirnova G.Yu.  4-2019 |
Smirnova R.A.  4-2019 |
Smirnova T.V  4-2020 |
Smirnova Е.М.  3-2016 |
Smolin О.N.  6-2015 | 7-2015 |
Smol’kin A.A.  5-2014 |
Smorgunov L.V.  7-2021 |
Soboleva I.V.  4-2017 | 4-2019 |
Soeters J.  2-2021 |
Sokolov A. S.  2-2014 |
Sokolov A.V.  9-2015 |
Sokolov D.M.  3-2021 |
Sokolov M.M.  6-2015 | 9-2015 | 8-2020 | 3-2021 | 11-2021 |
Sokolov N.P  5-2020 |
Sokolova G.N.  12-2015 |
Solodnikov V.V.  7-2014 | 8-2016 |
Solomin M.S.  5-2019 |
Solovev A.C.  3-2019 |
Soloveva T.S.  9-2020 |
Solovieva J.V.  1-2019 |
Solovieva N.N.  4-2016 |
Somov V.A.  2-2015 |
Son H. I.  2-2017 |
Song Joonseo  2-2015 |
Sorokin D.E.  11-2014 |
Sorokin O.V.  10-2021 |
Sorokin P.S.  9-2015 | 3-2016 | 12-2016 | 1-2017 | 7-2020 | 11-2021 |
Sorokina M.V.  5-2018 |
Sosunov D.V.  2-2020 |
Soyan Sh.Ch.  9-2016 | 6-2020 | 10-2021 |
Spasennikov B.A.  9-2015 |
Speransky A.D.  5-2020 |
Spiridonova K.M.  8-2017 |
Starikov V.S.  12-2015 | 2-2020 |
Starikova A.V  10-2020 |
Starosta P.Y.  12-2017 |
Starovoitova S.S.  9-2018 |
Startseva N.N.  7-2017 |
Stashane Ya.V.  1-2014 |
Stavetskaya I.V.  9-2018 |
Steinmetz G.  10-2018 |
Stepanov V.V.  8-2017 |
Stepanova E.E.  5-2020 |
Stepanova O.P.  11-2016 |
Stolbov V.P.  12-2017 | 7-2018 |
Stop-Rutkovska К.  4-2015 |
Stoyadinovich М.  3-2015 |
Strebkov D.O.  1-2017 |
Strebkov А.I.  2-2016 | 3-2017 | 2-2018 |
Streimikiene D.  7-2017 |
Streltsov D.V.  5-2016 |
Streltsova E.A.  2-2019 |
Strel’nik E.A.  9-2014 | 8-2016 |
Strielkowski W.  1-2016 |
Strizoe А.L.  6-2015 |
Strogetskaya Е.V.  8-2016 |
Subocheva O.N.  8-2018 |
Sudoplatova V.S.  3-2017 |
Sukhorukov V.V.  6-2014 | 3-2017 |
Sukhovol’skiy V.G.  10-2014 |
Sulyagina J.O.  7-2021 |
Sun Chia-Ting  3-2021 |
Surkova I.Yu.  6-2015 | 10-2018 | 8-2020 |
Surovov S.B.  3-2019 |
Surzhikova N.V.  9-2017 |
Sushchiy S.Ya.  2-2014 | 1-2016 | 5-2017 | 8-2017 | 8-2018 | 4-2019 | 2-2020 | 2-2021 | 9-2021 |
Sushko P.E.  12-2016 | 9-2017 | 12-2018 | 12-2020 |
Sushpanova I.S.  9-2016 | 12-2018 |
Suslova T.F.  9-2017 |
Suvorova L.G.  4-2021 |
Svad’bina T.V.  2-2014 |
Sztompka P.  2-2015 |